PLAKQUIZ

Wat is er blijven plakken van je plakjaren in 80 en 90?

Waar en hoe ging je in de jaren 80 en 90 uit?
Is er nog iets van die tijd blijven plakken?
Of hebben de breezers en de mazoutjes alles weggespoeld?

Doe de test met de Plakquiz uit jouw gemeente.